Ευρωδιάψευση για τεχνητή διόγκωση στο έλλειμμα του '09

Ευρωδιάψευση για τεχνητή διόγκωση στο έλλειμμα του '09
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Άννυς Ποδήματα «διαψεύδει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς ότι το έλλειμμα που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2010 είχε υπερεκτιμηθεί».

Η Κομισιόν προσθέτει ότι η ποινική δίωξη για τα ελληνικά δημοσιονομικά στοιχεία σε βάρος του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και στελεχών της Αρχής «δεν τροποποιεί τη θέση της Eurostat όσον αφορά το καθεστώς των ελληνικών στοιχείων ΔΥΕ (Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος), το οποίο συνεχίζει να θεωρείται σύμφωνο με το ΕΣΟΛ 95 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών)».

Επιπλέον, αναφέρει ότι «η Επιτροπή (Eurostat) έχει δημοσιεύσει τα ελληνικά στοιχεία ΔΥΕ σε πέντε διαδοχικές περιπτώσεις από τον Νοέμβριο του 2010 χωρίς επιφύλαξη» και αφού επισημαίνει ότι η εισαγγελική απόφαση «δεν τροποποιεί την θέση της» υπογραμμίζει ότι «η αναθεώρηση των στοιχείων τον Νοέμβριο του 2010, ήταν απολύτως αναγκαία για να είναι (τα ελληνικά στοιχεία ΔΥΕ) σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 95».

Η απάντηση της Κομισιόν

«Το δημόσιο έλλειμμα και οι στατιστικές χρέους συλλέγονται και κοινοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΣΟΛ 95. Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει τα κρατικά στοιχεία που αναφέρονται από τα κράτη μέλη σε πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), χρησιμοποιώντας τις ενισχυμένες εξουσίες της για την επαλήθευση των στατιστικών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ΔΥΕ, η οποία καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2010 της 26ης Ιουλίου 2010.

»Η Επιτροπή (Eurostat) έχει δημοσιεύσει τα ελληνικά στοιχεία ΔΥΕ σε πέντε διαδοχικές περιπτώσεις από τον Νοέμβριο του 2010 χωρίς επιφύλαξη. Το μέτρο που ελήφθη από την Εισαγγελική Αρχή δεν τροποποιεί τη θέση της Eurostat όσον αφορά το καθεστώς των ελληνικών στοιχείων ΔΥΕ, το οποίο συνεχίζει να θεωρείται σύμφωνο με το ΕΣΟΛ 95.

»Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί μόνο να συνεχίσει να επιβεβαιώνει ότι η αναθεώρηση των στοιχείων τον Νοέμβριο του 2010, ήταν αναγκαία για να είναι σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 95.Η Επιτροπή (Eurostat) διαψεύδει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς ότι το έλλειμμα που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2010 είχε υπερεκτιμηθεί.

»Κατά τα τελευταία έτη, η ελληνική στατιστική υπηρεσία στηρίχθηκε όσον αφορά την ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησής της και της στατιστικής ικανότητάς της σε διάφορους τομείς όπως οι στατιστικές των δημόσιων οικονομικών. Η πρόοδος παρακολουθείται τακτικά από την Eurostat.

»Λεπτομερής απολογισμός των ελληνικών προβλημάτων ΔΥΕ κατά τον Νοέμβριο του 2010, καθώς και των ενεργειών της Επιτροπής (Eurostat), περιλαμβάνονται σε εκθέσεις και στην επιστολή του γενικού διευθυντή της Eurostat, κ. Walter Radermacher, προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software