Η στατιστική του τρόμου

Η στατιστική του τρόμου
Επιβράδυνση της ύφεσης στο 4,1%, από 6,3% το 2012, προβλέπει για φέτος το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ενώ για την ανεργία εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 30,1%.

Σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το έτος 2012 εκτιμάται στο -6,3% παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το εύρος της ύφεσης κατά το 2011, το οποίο διαμορφώθηκε στο -6,9%.

Για το 2013 εκτιμάται πως η πορεία του ΑΕΠ θα είναι βελτιωμένη με τον αντίστοιχο εκτιμώμενο ρυθμό μεταβολής να ανέρχεται στο -4,1% σηματοδοτώντας αφενός τη συνέχιση της ύφεσης και αφετέρου τον περιορισμό του εύρους της σε σχέση με το 2012.

Για το 2013 οι αντίστοιχες προβλέψεις για τα μεγέθη του πληθωρισμού (1,6%) και της ανεργίας (30,1%) υποδεικνύουν περαιτέρω επιδείνωση.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, το ύψος της ανεργίας αναμένεται να ανέλθει περαιτέρω αγγίζοντας το 30,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.

Αν και δυσοίωνη, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η πρόβλεψη αυτή είναι απολύτως σύμφωνη με την εκτίμηση ότι η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Αντιθέτως, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται βελτιωμένο (-0,7%) σε σχέση με το 2012.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, λόγω της περαιτέρω συρρίκνωσης των εισαγωγών αλλά και της δυναμικής της αύξησης των εξαγωγών, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 0,7%.

Η προδιαγραφόμενη αυτή εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υποδηλώνει τον περιορισμό του συνολικού δανεισμού της χώρας από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, στο βαθμό που η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της ύφεσης.

Διαβάστε: "Τα παιδιά των PIΙGS ζουν στη φτώχεια"
Διαβάστε: ΓΣΕΕ: 3.9 εκ. κάτω από το όριο της φτώχειας

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software