Κύπρος: Ξανά στο μικροσκόπιο της Κομισιόν το 2018

Κύπρος: Ξανά στο μικροσκόπιο της Κομισιόν το 2018
Περίπου ενάμισι χρόνο αφότου η Κύπρος βγήκε από το μνημόνιο, η Κομισιόν ανακοίνωσε  ότι συμπεριλαμβάνεται σε 12 κράτη- μέλη, για τα οποία θα ακολουθήσει μια "εις βάθος αξιολόγηση" το 2018

Πρόκειται για "τις ίδιες χώρες που έχουν εντοπιστεί με ανισορροπίες στον προηγούμενο γύρο της διαδικασίας των μακροοικονομικών ανισορροπιών", αναφέρει η Κομισιόν.

Οι εκθέσεις για τις χώρες αποτελούν μέρος της "Έκθεσης Μηχανισμού Ειδοποίησης", ενός ολοκληρωμένου εργαλείου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανισορροπιών, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των οικονομιών των κρατών μελών, της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ ως σύνολο, αναφέρει η Κομισιόν.

Η Επιτροπή, επισημαίνει σε αυτή την έκθεση, ότι σε γενικές γραμμές οι ανισορροπίες έχουν σχέση με "την εξωτερική βιωσιμότητα, το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος, τις ευπάθειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την προσαρμογή στην αγορά εργασίας". 

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν κρίνει χρήσιμο, λαμβάνοντας τα συμπεράσματα του περασμένου Φεβρουαρίου, "να εξετάσει περαιτέρω την εμμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο στην εξάλειψη των υπερβολικών ανισορροπιών"."Καμπανάκια" για τους στόχους 

Στο μεταξύ η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), διαπιστώνει ότι παρουσιάζουν υστέρηση τρεις στους τέσσερις δείκτες, που υπόκεινται στους στόχους αναδιάρθρωσης

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι ο στόχος για τον δείκτη 1 έχει υπερκαλυφθεί, ενώ οι στόχοι για τους υπόλοιπους δείκτες (δείκτη 2, δείκτη 3 και δείκτη 4) παρουσιάζουν υστέρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Όπως είχε ανακοινωθεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου, η ΚΤΚ σε μια προσπάθεια να παράσχει επιπρόσθετα κίνητρα προς τις τράπεζες για αύξηση του όγκου και της ποιότητας των αναδιαρθρώσεων δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, αλλά και τη λήψη προληπτικών ενεργειών όσον αφορά τα δάνεια, που αρχίζουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών προς αποφυγή μετατροπής τους σε μη εξυπηρετούμενα, είχε προχωρήσει στον καθορισμό στόχων για τέσσερις δείκτες οι οποίοι εφαρμόστηκαν τόσο στο συνολικό χαρτοφυλάκιο, όσο και σε επιμέρους χαρτοφυλάκια (στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά, άλλα δάνεια σε νοικοκυριά, δάνεια σε επιχειρήσεις με υπόλοιπα μέχρι Euro1 εκ. και δάνεια σε επιχειρήσεις με υπόλοιπα πέραν του 1 εκατ. ευρώ).

Ο στόχος για τον δείκτη 1 («Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 14,73% και επιτεύχθηκε 21,08%

Ο στόχος για τον δείκτη 2 («Εγκεκριμένες/Διεκπεραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 15,13% και επιτεύχθηκε 10,42%, παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση. 

Για τον δείκτη 3 («Αναδιαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών») ο στόχος ήταν 71,91% και πραγματοποιήθηκε 68,21%

Η μεγαλύτερη υστέρηση σημειώθηκε στον στόχο για τον δείκτη 4 («Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις») όπου ο στόχος ήταν 43,78% και πραγματοποιήθηκε 25,55%.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software