Βαριές ποινές στους... ξεχασιάρηδες του Airbnb

Βαριές ποινές στους... ξεχασιάρηδες του Airbnb
Βαριά θα είναι η φορολογία και αυστηρά τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που θα… «ξεχάσουν» να δηλώσουν τις περιστασιακές και βραχυχρόνιες δηλώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb. Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, οι συντελεστές φορολόγησης θα κυμαίνονται από 15 έως 45% από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ωστόσο, τα πρόστιμα θα είναι υψηλά, καθώς ανέρχονται σε 5.000, 10.000 και 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση (ΠΟΛ. 1187/2017) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες και η διαδικασία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες παραβάσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι τα εξής:

α. Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στους «Διαχειριστές». Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ από την ΑΑΔΕ.

Από τη διαπίστωση της παράβασης ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το δεκαπενθήμερο του προηγούμενου εδαφίου που προβλέπεται ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο (10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος (20.000 ευρώ).

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software