clock Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 | 4:34:48 μμ

ΟΦΗ: Εξι μήνες η τιμωρία του Μονιάκη

ΑΘΗΝΑ 27/05/2009

Με το ελάχιστο της ποινής, όσον αφορά παρόμοιες περιπτώσεις, τιμωρήθηκε απο την πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λίγκα ο Μανώλης Μονιάκης το δείγμα του οποίου είχε βρεθεί θετικό σε χρήση κοκαΐνης μετά το ματς της 8ης Μαρτίου με το Θρασύβουλο. Ο παίκτης του ΟΦΗ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 6 μηνών από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, οπότε υπολογίζεται ότι τον Οκτώβριο θα είναι ξανά στη διάθεση των κρητικών στην προσπάθεια για την επιστροφή τους στη Σούπερ Λίγκα.

Η ανακοίνωση της επιτροπής της Λίγκας αναφέρει:

«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή πήρε την παρακάτω απόφαση μετά την από 7/4/2009 κλήση της σε απολογία του ποδοσφαιριστή Εμμανουήλ Μονιάκη και της ΠΑΕ ΟΦΗ οι οποίοι είχαν κληθεί διότι: «σε έλεγχο ντόπινγκ (λήψη δειγμάτων ούρων) που σας έγινε στις 8-3-2009 κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ μεταξύ των ομάδων ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, από την εργαστηριακή ανάλυση προέκυψε αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα για το Β΄ δείγμα, στο οποίο ανιχνεύθηκε η ουσία Κοκαΐνη, το οποίο, θεωρείται οριστικό.»: Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΟΦΗ και επιβάλλει στον ποδοσφαιριστή Εμμανουήλ Μονιάκη μειωμένη ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών».

Το σκεπτικό της απόφασης:

Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Γεώργιο Στεφανάκη - Εισηγητή και Άγγελο Κατσίμπα, Δικηγόρους Αθηνών, ως μέλη και από το γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη.

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 7 Μαΐου 2009 και ώρα 12:00 ύστερα από αναβολή (9-4-2009) για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 127/7-4-2009 κλήση προς απολογία κατά του ποδοσφαιριστή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΙΑΚΗ και της ΠΑΕ ΟΦΗ για παράβαση των άρθρων 24 του Π.Κ. της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τις Υπουργικές Αποφάσεις  3519/05, και 25 Υ. ΑΠ. 19514/05 και των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου II του Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των διοργανώσεων της FIFA.

Ο α΄ εγκαλούμενος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Βασιλείου Κοντοβαζαινίτη ενώ η β΄ εγκαλουμένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Μανταδάκη. Στην επ’ ακροατηρίω  συζήτηση δήλωσε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του εγκαλουμένου ποδοσφαιριστή ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) δυνάμει της από 11-5-2009 εξουσιοδοτήσεως προς την Μαρία Τσιγώνη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ.  Α1. «η φαρμακοδιέγερση και οι παραβάσεις αυτής καθορίζονται στον Κανονισμό Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης στις διοργανώσεις και εκτός αυτών των Διοργανώσεων της FIFA. 2. Οι πράξεις αυτές αποτελούν φαρμακοδιέγερση, ανεξαρτήτως του αν εντοπίζονται κατά τη διάρκεια ή εκτός μιας διοργάνωσης».

Σχετικά με τις ποινές στην περίπτωση Γ του ίδιου ως άνω άρθρου προβλέπονται τα εξής: «1. Σε γενικές γραμμές οι ποινές που θα εφαρμόζονται σε παραβάσεις φαρμακοδιέγερσης, σύμφωνα με το ΚΕΦ. ΙΙ του Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της FIFA. α) κάθε παράβαση του   ΚΕΦ.ΙΙ 1 (Η παρουσία μιας απαγορευμένης  ουσίας ή προϊόντων μεταβολισμού ή δεικτών της), του ΚΕΦ ΙΙ. 2 (Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου), ΚΕΦ.ΙΙ. 3 (Άρνηση ή αδυναμία άνευ αμάχητης αιτιολογίας στην υποβολή σε συλλογή δείγματος), του ΚΕΦ.ΙΙ .5 (Παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ελέγχου φαρμακοδιέγερσης) και του ΚΕΦ.ΙΙ.6 (Κατοχή απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων) θα επισύρει διετή αποκλεισμό για την πρώτη παράβαση και δια βίου αποκλεισμό σε περίπτωση επανάληψης.
 
Πιο πέρα από το άρθρο 24 περ. Γ 1β του ΠΚ της ΕΠΟ προκύπτει ότι, «εάν εντοπιστούν τυχόν ουσίες που περιέχονται στο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων (πρβλ. Παράρτημα Α του Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της FIFA) για τις οποίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αποδείξεις ότι συγκεκριμένες ουσίες δεν σκόπευαν στη βελτίωση αθλητικής απόδοσης, η πρώτη παράβαση θα τιμωρείται με παρατήρηση τουλάχιστον και σε περίπτωση επανάληψης με διετή αποκλεισμό. Η τρίτη παράβαση θα επισύρει δια βίου αποκλεισμό».   

Το ντόπινγκ αντίκειται στην αθλητική ηθική. Η κυριότερη συνέπεια του ντόπινγκ σε πρακτικό επίπεδο είναι η αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα λόγω της ανισότητας που προκαλείται μεταξύ των συμμετεχόντων αθλητών παρά την ύπαρξη αντίθετου απαγορευτικού κανόνα. Η ύπαρξη δόλου ή αμέλειας εκ μέρους του αθλητού λαμβάνεται μόνο για την πειθαρχική κύρωση που θα επιβληθεί στον αθλητή.

Στη προκειμένη περίπτωση από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1470/7-4-2009 έγγραφο του ΕΣΚΑΝ προκύπτει ότι ο αθλητής της ΠΑΕ ΟΦΗ κος  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΙΑΚΗΣ ύστερα από έλεγχο ντόπινγκ που διενεργήθηκε με εντολή του ΕΣΚΑΝ (λήψη δείγματος ούρων) στις 8-3-2009 κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στο Παγκρήτιο Στάδιο από την εργαστηριακή ανάλυση προέκυψε αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα για το β΄ δείγμα το οποίο θεωρείται τελικό και αδιαμφισβήτητο (θετικό αποτέλεσμα) και ανιχνεύθηκε σ΄ αυτό η απαγορευμένη ουσία Κοκαΐνη.

Από το σύνολο των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων προκύπτει ότι η ανωτέρω ουσία εισήλθε στον οργανισμό του εγκαλουμένου ποδοσφαιριστή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε κάθε όμως περίπτωση ο εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής δεν διαφαίνεται να κάνει χρήση της απαγορευμένης ουσίας «Κοκαΐνης» πόσω μάλλον αφού στις διενεργηθείσες εξετάσεις στην μέλλουσα σύζυγό του ευρισκόμενη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη Μπούντζουκα Μονιάκη Ελένη Αγάπη δεν ανιχνεύθηκε η ως άνω ουσία (βλέπε τις εξετάσεις περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, EUROMEDICA) πράγμα το οποίο θα συνέβαινε αν ο εγκαλούμενος ήταν έστω και περιστασιακός χρήστης της απαγορευμένης ουσίας «Κοκαΐνης». Το συμπέρασμα τούτο ενισχύεται και από το υπ’ αριθμ. 3359/6-11-2008 έγγραφο του ΕΣΚΑΝ προς την SUPERLEAGUE, από το οποίο προκύπτει ότι ο εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής στον έλεγχο Ντόπινγκ στις  19-10-2008 στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΦΗ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ για το πρωτάθλημα SUPERLEAGUE 2008-2009 είχε βρεθεί καθαρός.

Η κοκαΐνη όπως κατέθεσε ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής ο ειδικός αθλητίατρος Ξενοφών  Ρούσσης είναι ουσία βραχείας δράσης δυνάμενη να απορροφηθεί ακόμη και από το δέρμα, η οποία εισαγόμενη στον οργανισμό δημιουργεί αρχικώς ευφορία για είκοσι περίπου λεπτά και ακολουθεί σταδιακά πτώση του οργανισμού.

Επομένως ο ως άνω εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής δεν θα ελάμβανε μια τέτοια ουσία εάν ήθελε να αυξήσει τις αθλητικές του επιδόσεις αφού σε είκοσι περίπου λεπτά μετά τη λήψη της θα απέβαινε σε βάρος της απόδοσής του.
Σε κάθε όμως περίπτωση έστω και αν πρόκειται για κακόβουλη πράξη τρίτου προσώπου ο εγκαλούμενος βαρύνεται με ελαφρά υπαιτιότητα για την είσοδο της ουσίας αυτής στον οργανισμό του( βλ. άρθρο 47 παρ. 4 περ. c του Κανονισμού Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης της FIFA.).

 Επομένως σύμφωνα με τις άνω διατάξεις πρέπει να του επιβληθεί μειωμένη ποινή σε σχέση με την προβλεπόμενη, ανάλογη με τον βαθμό υπαιτιότητός του σύμφωνα με το άρθρο 24 περ. Γ 1 β του ΠΚ της ΕΠΟ. Τέλος η εγκαλουμένη ΠΑΕ ΟΦΗ ουδεμία ευθύνη έχει για την πράξη του ποδοσφαιριστής της και πρέπει να απαλλαγεί από την αποδιδόμενη σ΄ αυτήν πράξη .


Σχετικά Άρθρα

Σχετικά Videos