Σε ισχύ από αύριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Σε ισχύ από αύριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Τελευταία στην ΕΕ, η Ελλάδα ξεκινά να εφαρμόζει από την Τρίτη το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με τις ανακοινώσεις να αναμένεται να γίνουν παρουσία του πρωθυπουργού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά για ένα εξάμηνο σε 13 δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, η στήριξη αφορά άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και στοχεύει στην άμεση κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσής τους και στην κοινωνική επανένταξή τους.

Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, για το μόνο άτομο είναι 200 ευρώ, για το ζευγάρι είναι 300 ευρώ και το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Όσον αφορά στο περιουσιακό όριο, θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε επωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η κινητή περιουσία (επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ), θα πρέπει να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το άρθρο, το ποσό που καταβάλλεται είναι η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος της με το κατώφλι για τη συγκεκριμένη μονάδα (οικογένεια/άτομο).

Για παράδειγμα, τετραμελής οικογένεια με ένα ενήλικο και ένα ανήλικο παιδί θα λάβει ως "κατώφλι" 450 ευρώ/μηνιαίως ή 5.400 ευρώ/ετησίως, ενώ αν έχει πραγματικό εισόδημα 2.200 ευρώ ετησίως τότε δικαιούται 3.200 ευρώ ετησίως.

Με πληροφορίες από την Ναυτεμπορική

 

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software