Άντληση 1,137 δισ. μέσω τρίμηνων εντόκων

Άντληση 1,137 δισ. μέσω τρίμηνων εντόκων

Ποσό ύψους 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η δημοπρασία αφορούσε ποσό ύψους 875 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,70%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία αντίστοιχων ομολόγων.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,113 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,41 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, στις 12 μμ.


Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software