Χρηματιστήριο: Την Πέμπτη ξεκινά η διαπραγμάτευση του 7ετούς ομολόγου

Χρηματιστήριο: Την Πέμπτη ξεκινά η διαπραγμάτευση του 7ετούς ομολόγου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, την Τετάρτη, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, ISIN GR0118017657, εκδόσεως 15.02.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ

Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software