ΣΕΒ για το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας

ΣΕΒ για το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας

Την ανησυχία της σχετικά με το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας εξέφρασε η Επιτροπή Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ- ILO) και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει, εντός των νομικών ορίων που θέτει η σχετική απόφαση του ΣτΕ, ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις -δηλαδή στις περιπτώσεις «ουσιωδών υπηρεσιών» και στις περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η «κοινωνική ειρήνη».

Αυτό αναφέρει ο ΣΕΒ σε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση καλείται να εξασφαλίσει ότι:

- Η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία ως μέσο αποφυγής των ελευθέρων και εθελοντικών συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, και

- Οι δημόσιες αρχές απέχουν από πράξεις παρέμβασης, οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα για ελεύθερες και εθελοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή εμποδίζουν τη νόμιμη άσκησή τους.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων, τους κλάδους που αφορούν και τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις, να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με καταγγελίες για αντισυνδικαλιστική διάκριση και οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί, να επωφεληθεί της τεχνικής βοήθειας της ΔΟΕ για να εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των συστάσεων πριν από την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2018.
 

Powered by TUODY Software