Συντάξεις: Κατατέθηκε το ν/σ για την αναίρεση των μειώσεων

Συντάξεις: Κατατέθηκε το ν/σ για την αναίρεση των μειώσεων

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, καταργούνται οι ρυθμίσεις που όριζαν περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.

Αυτό ορίζει διάταξη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν χθες και σε πολιτικό επίπεδο το «πράσινο φως» στην κυβέρνηση ώστε να μην περικοπούν οι συντάξεις την 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά και να χρηματοδοτηθούν τα λεγόμενα θετικά μέτρα από το υπερπλεόνασμα.

Η έγκριση των δύο ελληνικών αιτημάτων έγινε χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση, μέσω της αποδοχής από το Εurogroup της εισήγησης της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία οι προϋπολογισμοί της Ελλάδας και άλλων 9 χωρών της Ευρωζώνης πληρούν τους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software