Αυτά είναι τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα!

Αυτά είναι τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα!

Είναι πολλοί αυτοί που όταν επιλέγουν μια καριέρα, λαμβάνουν υπόψη και τις ετήσιες απολαβές και τις προοπτικές εξέλιξης.

Η ιστοσελίδα Business Insider παραθέτει σχετική λίστα της US News & World Report με 25 επαγγέλματα. 

Όσο για τον επαγγελματικό χώρο που αναδεικνύεται πρωταθλητής, με κριτήριο τις αμοιβές;

Ο χώρος της υγείας...


Με γνώμονα αυτά τα κριτήρια, τα καλύτερα επαγγέλματα είναι τα εξής:

Αναισθησιολόγοι με μέσο ετήσιο μισθό $269,600 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 17.8%

Χειρουργοί με μέσο ετήσιο μισθό $252,910 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 16.8%

Μαιευτήρες και γυναικολόγοι με μέσο ετήσιο μισθό $234,310 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.9%

Στοματική χειρουργική με μέσο ετήσιο μισθό $232,870 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.2%

Ορθοδοντικός με μέσο ετήσιο μισθό $228,780 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.3%

Οικογενειακός γιατρός με μέσο ετήσιο μισθό $201,840 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 14.9%

Φυσίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $194,740 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 13.1%

Παιδίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $168,990 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 17.8%

Οδοντίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $159,770 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.2%

Ορθοδοντικός με μέσο ετήσιο μισθό $126,050 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 17.2%

Νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στην αναισθησιολογία με μέσο ετήσιο μισθό $160,270 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 16%

Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου με μέσο ετήσιο μισθό $128,230 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 14.5%

ΙΤ Manager με μέσο ετήσιο μισθό $135,800 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 11.9%

Marketing Manager με μέσο ετήσιο μισθό $131,180 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 10%

Ποδίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $124,830 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 9.7%

Δικηγόρος με μέσο ετήσιο μισθό $118,160 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 9.4%

Οικονομικός Μάνατζερ με μέσο ετήσιο μισθό $121,750 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 18.7%

Μάνατζερ Πωλήσεων με μέσο ετήσιο μισθό $117,960 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 7.4%

Οικονομικός Σύμβουλος με μέσο ετήσιο μισθό $90,530 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 14.4%

Υπεύθυνος Διαχείρισης με μέσο ετήσιο μισθό $99,310 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 9.1%

Φαρμακοποιός με μέσο ετήσιο μισθό $122,230 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 5.6%

Οπτομέτρης με μέσο ετήσιο μισθό $106,140 και προβλεπόμενη αύξηση(2016 - 2026): 17.3%

Αναλογιστής με μέσο ετήσιο μισθό $100,610 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 22.5%

Πολιτικός Επιστήμονας με μέσο ετήσιο μισθό $114,290 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 2.1%

Μάνατζερ ιατρικών υπηρεσιών με μέσο ετήσιο μισθό $96,540 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 19.8%

Powered by TUODY Software