Τι δείχνει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή και τις πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων

Τι δείχνει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή και τις πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων

Στο ύψος των 39.182,94 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2017 η αξία των πωληθέντων προϊόντων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ορυχεία και λατομεία, καθώς και στη μεταποίηση, και μετείχαν στην έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

- Η συνολική αξία πωληθέντων προϊόντων το 2017, από 5.173 ερευνηθείσες επιχειρήσεις που ανήκουν στους ανωτέρω τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ανήλθε στο ποσό των 39.182,94 εκατ. ευρώ. Το έτος 2016, η αντίστοιχη συνολική αξία πωληθέντων προϊόντων, από 4.625 ερευνηθείσες επιχειρήσεις, ανήλθε σε 33.661,91 εκατ. ευρώ.

- Αντίστοιχα, η συνολική αξία πωληθέντων προϊόντων, με βάση τα στοιχεία των κοινών επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν κατά τα δύο έτη, ανήλθε στο ποσό των 37.669,35 εκατ. ευρώ το 2017 και σε 33.125,08 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.

- Οι έξι σημαντικότεροι κλάδοι της βιομηχανίας αντιπροσωπεύουν το 77% της συνολικής αξίας πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων το 2017 και το 75,1% της συνολικής αξίας πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων το 2016 και είναι οι εξής: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, Βιομηχανία τροφίμων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες και Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

Powered by TUODY Software