Μέτρα βελτίωσης του πλαισίου αποσβέσεων ζητεί ο ΣΕΒ

Μέτρα βελτίωσης του πλαισίου αποσβέσεων ζητεί ο ΣΕΒ

Αλλαγή σελίδας στον φορολογικό χειρισμό των αποσβέσεων, ώστε να συγκλίνει η χώρα μας με τα κίνητρα που χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ζητεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει «καλοδεχούμενη» τη μείωση των συντελεστών σε επιχειρηματικά κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα στην οποία προχώρησε πρόσφατα η κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι οι αλλαγές αυτές δεν μειώνουν στο βαθμό που απαιτείται την υπερφορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει, ειδικά σε ο,τι αφορά τα διανεμόμενα μερίσματα, μετά τον συνυπολογισμό της ειδικής εισφοράς και των ασφαλιστικών εισφορών σε μερίσματα που διανέμονται σε μέλη της διοίκησης, η συνολική επιβάρυνση που επιφυλάσσει η Ελλάδα στις επιχειρήσεις παραμένει η υψηλότερη στην Ε.Ε..

Εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα κίνητρα που θα προσφέρονται σε στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις ο Σύνδεσμος εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σε αυτό υιοθετούνται πάγιες προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση με την πρόβλεψη υπεραποσβέσεων και επιταχυνόμενων αποσβέσεων, υπογραμμίζει ωστόσο ότι «πρέπει να γίνουν ακόμη πιο τολμηρά βήματα».

«Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να συμβεί λόγω του τεράστιου επενδυτικού κενού που εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα μας και βεβαίως του σημαντικού επενδυτικού ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπων χωρών στην ευρύτερη περιοχή για την προσέλκυση Ελληνικών και Ξένων Άμεσων Επενδύσεων» τονίζει.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι οι αποσβέσεις καθορίζουν το βαθμό στον οποίο η πραγματοποίηση επενδύσεων είναι ελκυστική επιλογή ειδικά στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις που υλοποιούν παραγωγικές επιχειρήσεις. «Η δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών αποσβέσεων στην πραγματική ωφέλιμη ζωή ενός παγίου είναι κρίσιμος παράγοντας για την προάσπιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών σε μια χώρα και η απουσία αυτής της δυνατότητας μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό αντικίνητρο» παρατηρεί.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι σχετικές πρωτοβουλίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ειδικά σε ο,τι αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, γιατί βελτιώνουν το πλαίσιο που διέπει τον φορολογικό χειρισμό των αποσβέσεων στη χώρα μας. «Αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί με τρόπο που επιβαρύνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά τη βιομηχανία, που επενδύει με συστηματικό τρόπο» σημειώνει. Όπως επισημαίνει συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει καταλήξει να είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ταυτόχρονα: α) προβλέπει ένα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο (5 έτη) μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει συμψηφισμός ζημιών με μελλοντικά κέρδη και β) περιορίζει τόσο αυστηρά τη δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών αποσβέσεων στην ωφέλιμη ζωή του παγίου. «Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών του πλαισίου πλήττει ειδικά τις επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά σε καινοτόμο εξοπλισμό ή που επενδύουν σε πάγια με μακρύ χρόνο απόδοσης» τονίζει ο Σύνδεσμος, προειδοποιώντας ότι υπονομεύεται η αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, που αποτελεί το 9% του ΑΕΠ.

Ο Σύνδεσμος παραθέτει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου αποσβέσεων ώστε να υπάρξει «το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Συγκεκριμένα προτείνει:

  • Να αυξηθεί ο επιτρεπόμενος χρόνος μεταφοράς ζημιών τουλάχιστον στη 10ετία, και ιδανικά χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως προβλέπει η πρόταση Οδηγίας για τη Κοινή Εταιρική Βάση Φορολογίας (CCTB - Common Corporate Tax Base) αλλά και ήδη συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε..
  • Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών συντελεστών και κυρίως η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε φορολογικούς συντελεστές και λογιστικούς (IFRS), όταν είναι δυνατό να αποδειχθεί έγκυρα και από τρίτους (π.χ. κατασκευαστές) η ωφέλιμη ζωή του παγίου, όπως ήδη προβλέπει η πρόταση Οδηγίας για τη CCTB.
  • Να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ως προς τη δυνατότητα σταθερής ή μεταβλητής μεθόδου αποσβέσεων (αύξουσα ή φθίνουσα μέθοδος).
Powered by TUODY Software