Μεγάλη πτώση του επιτοκίου στη νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Μεγάλη πτώση του επιτοκίου στη νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ποσό των 1,14 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο με την νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας έξι μηνών. Η έκδοση χαρακτηρίστηκε από αρκετά υψηλή ζήτηση και αισθητά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με την αντίστοιχη του περασμένου μήνα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΔΔΗΧ διενεργήθηκε δημοπρασία εντοκων ύψους 875 εκατ. ευρώ και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,58%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2.213 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,53 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην αντίστοιχη δημοπρασία του Φεβρουαρίου ο συντελεστής κάλυψης ήταν 2,03 και το επιτόκιο 0,72%.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, τις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software