Σελόντα: Άλλη μια πιστοποίηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Σελόντα: Άλλη μια πιστοποίηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Η εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ, λειτουργώντας στα πλαίσια που ορίζουν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Ο Aquaculture Stewardship Council είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πιστοποιεί την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ιχθυοκαλλιέργεια. Το διεθνές πρότυπο ASC θέτει αυστηρές απαιτήσεις στους παραγωγούς με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του κλάδου. 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ, έχοντας παρακαταθήκη εδώ και πολλά χρόνια μια σειρά πιστοποιήσεων που καλύπτουν αντίστοιχους στόχους, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά έμπρακτα τις υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει, αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Παράλληλα με την πιστοποίηση κατά ASC, υπενθυμίζεται ότι η ΣΕΛΟΝΤΑ είναι η μοναδική εταιρία στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας που διαθέτει στο σύνολο των μονάδων της τις πιστοποιήσεις Global Gap v5.0,  ISO 14001:2015 / Energy  - που αφορούν αντιστοίχως σε  Παγκόσμιο πρότυπο για Καλές  Πρακτικές  Ιχθυοκαλλιέργειας και  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος-  συνεπικουρούμενα από το πρότυπο OHSAS 18001:2008, το οποίο αφορά σε Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Για την πολιτική μάλιστα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων που εφαρμόζει η εταιρία, τιμήθηκε πριν από λίγους μήνες  με το Health & Safety Award  2019.

Με αφορμή την πιστοποίηση, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛΟΝΤΑ, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, δήλωσε: «Η εταιρική πολιτική και κουλτούρα της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης. Το πρότυπο ASC  πιστοποιεί  με τον καλύτερο τρόπο ότι η ΣΕΛΟΝΤΑ υιοθετεί και εφαρμόζει ασφαλείς και αειφόρες μεθόδους για τη λειτουργία και ανάπτυξή της.»

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software