Οι Έλληνες έχουν "κρυμμένα" στο εξωτερικό πάνω από 56 δισ. ευρώ

Οι Έλληνες έχουν "κρυμμένα" στο εξωτερικό πάνω από 56 δισ. ευρώ

Πάνω από 56,3 δισ. ευρώ έχουν οι Έλληνες «κρυμμένα» στο εξωτερικό, σε καταθέσεις, αλλά και σε σεντούκια, κάτω από στρώματα και κάθε είδους κρυψώνα...

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, το ποσό που αντιστοιχεί στη σημερινή κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει πως από τα 56,3 δισ. μόνο τα 31,2 βρίσκονται σε καταθέσεις στο εξωτερικό, τα υπόλοιπα 25 βρίσκονται κρυμμένα σε σεντούκια, χρηματοκιβώτια και πάσης φύσεως κρυψώνες.

Παράλληλα, εκτός ελληνικών συνόρων υπάρχουν ακόμη τοποθετήσεις σε ομόλογα και μετοχές τρέχουσας αξίας 24 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, δυστυχώς η ελληνική αγορά δεν έχει καταφέρει να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, ώστε τα λεφτά αυτά να επιστρέψουν στη χώρα μας με τη μορφή επενδύσεων.

Η μελέτη που παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφέρει οι Έλληνες διατηρούν το 64,7% των χρηματοπιστωτικών τους περιουσιακών τους στοιχείων σε μετρητά (καταθέσεις και σεντούκια). Κάτι που προφανώς καταδεικνύει τις συντηρητικές τους επιλογές, καθώς ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο στο 31,3% σε ότι αφορά τη διακράτηση μετρητών.

Στην παρουσίαση της μελέτης ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου, Γιώργος Χαντζηνικολάου, ανέφερε πως οι τράπεζες διαθέτουν πλέον πλεόνασμα καταθετικών κεφαλαίων και ως τούτου δεν κινδυνεύουν από μια μετατόπιση καταθέσεων προς την κεφαλαιαγορά.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νικόλαος Βέττας, στη δική του θεώρηση των εξελίξεων, επεσήμανε μεταξύ των άλλων ότι: «Η οριστική έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα απαιτούν σημαντικές νέες επενδύσεις. Το 2018, οι επενδύσεις σε σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου στην Ελλάδα υποχώρησαν σε μόλις 11,1% του ΑΕΠ, από 21%-26% πριν το 2009 και έναντι 21,0% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη . Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που έχει η χώρα, το οποίο εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 2,6% του ετήσιου ΑΕΠ (σωρευτικά περί τα 94 δισ. ευρώ) για την περίοδο 2000-2018, αναγκαία είναι η πληρέστερη επιστράτευση των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων. Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των επενδύσεων πρέπει να προέλθει από εγχώριες αποταμιεύσεις, αλλιώς επιβαρύνεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα προ-κρίσης επίπεδα (από -15,1% του ΑΕΠ το 2008 σε -2,9% του ΑΕΠ το 2018), ωστόσο παραμένει ελλειμματικό, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,1%). Επομένως, ο διαθέσιμος χώρος για χρηματοδότηση επενδύσεων από ξένες αποταμιεύσεις χωρίς να επιστρέψει η χώρα σε υπερβολικά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης, είναι σχετικά περιορισμένος. Η εγχώρια αποταμίευση δημιουργεί απαραίτητο χώρο για επενδύσεις και βιώσιμο εξωτερικό ισοζύγιο».

Powered by TUODY Software