Προϋπολογισμός: Έλλειμμα 6,8%, ύφεση 2,5%, ανεργία 16,4%

Προϋπολογισμός: Έλλειμμα 6,8%, ύφεση 2,5%, ανεργία 16,4%
Σε καθεστώς ύφεσης της τάξης του 2,5% (από μείωση του ΑΕΠ κατά 5,5% εφέτος και πτώση κατά 4,5% το 2010), θα κινηθεί το επόμενο έτος η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού.


Το προσχέδιο προβλέπει ότι η οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2013, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί περαιτέρω στο 16,4% το 2012, από 15,2% εφέτος. Αντίθετα, το έλλειμμα θα υποχωρήσει στο 6,8% του ΑΕΠ, από 8,5% το 2011.

Το προσχέδιο χρησιμοποιεί "μελανά χρώματα"
για να περιγράψει το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η χώρα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά, ότι το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζεται το 2012 λιγότερο ευνοϊκό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Σύμφωνα με το προσχέδιο
, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης: το εμπροσθοβαρές δημοσιονομικό πρόγραμμα, βραχυπρόθεσμα συμβάλλει ως ένα βαθμό στην κατάσταση ύφεσης της οικονομίας, η οποία επιπλέον περιβάλλεται από κινδύνους και αβεβαιότητες που υπάρχουν για ανάκαμψη στην ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία.

Συνεπώς μεσοπρόθεσμα, πολλά θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση, την ταχύτητα της εφαρμογής και τη γενικότερη πρόοδο του προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών.

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας
, ειδικότερα, οφείλεται επιπρόσθετα στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και στη μεγαλύτερη ύφεση του 2011, σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συμβολή της εγχώριας ζήτησης στη μείωση του ΑΕΠ προβλέπεται στις 4,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί το 2012 κατά 3,8%
(από -6,2% το 2011 και -4,5% το 2010), λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της αύξησης της ανεργίας. Η δημόσια κατανάλωση θα συρρικνωθεί το 2012 κατά 7,5% (από -8% το 2011 και -6,5% το 2010).

Οι επενδύσεις θα περιορισθούν το 2012 κατά 4% (από -12,9% το 2011 και -16,5% το 2010)
. Αντίθετα, η συμβολή του εξωτερικού τομέα αναμένεται θετική (συμβολή 2,4 μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ), με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 6,4% και τις εισαγωγές (σταθερές τιμές) να μειώνονται κατά 2,8%.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2012, στο 16,4%
του εργατικού δυναμικού (από 15,2% το 2011 και 11,9% το 2010), λόγω της συνέχισης της ύφεσης της οικονομίας. Η ύφεση αυτή, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση και της απασχόλησης κατά 1,1% (από -5,3% το 2011 και -2,1% το 2010).

Ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2012
, επηρεαζόμενος κυρίως από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών. Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο εναρμονισμένος δείκτης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6% (από 2,8% το 2011 και 4,7% το 2010). Παράλληλα, συνεχίζεται η πορεία αποκλιμάκωσης του δομικού πληθωρισμού.

Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα 7,1 δισ ευρώ, στα οποία εντάσσονται η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, οι μειώσεις σε συντάξεις καθώς και η εξίσωση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 15/10 του 2012. Προβλέπει, επίσης, την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, καθώς και τη μείωση του αφορολόγητου στον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Στα 17,9 δισ. ευρώ οι δαπάνες τόκων

Στα 17,9 δισ. ευρώ (8,3% του ΑΕΠ) προβλέπεται, από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ότι θα "εκτιναχθούν" το 2012 οι δαπάνες τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Η σημαντική αυτή αύξηση (από 16,3 δισ. ευρώ- 7,4% του ΑΕΠ το 2011 και 13,2 δισ. ευρώ- 5,7% του ΑΕΠ το 2010), οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του χρέους.

Πάντως, στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η ανταλλαγή (rollover) των ελληνικών ομολόγων αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις δανειακές ανάγκες αναχρηματοδότησης του χρέους για το 2012.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο δανεισμός του Δημοσίου για το 2012, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω της ανάληψης δανείων από τον Μηχανισμό Στήριξης (έως σήμερα έχουν αναληφθεί δάνεια ύψους 65 δισ. ευρώ και αναμένονται επιπλέον 13 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους), και μέσω του νέου δανείου που αποφασίστηκε στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου και αναμένεται να εγκριθεί από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών- μελών της ευρωζώνης.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η έκδοση βραχυχρόνιων τίτλων (έντοκα γραμμάτια), ενώ σταθερή πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι η προσφυγή σε δανεισμό στις διεθνείς αγορές (ομόλογα) το συντομότερο δυνατόν.

Καταθέσεις

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του μεγέθους που αποτελεί την ελληνική συμβολή στο Μ3 της ζώνης του ευρώ (εκτός του νομίσματος σε κυκλοφορία) υποχώρησε το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2011 και διαμορφώθηκε σε -10,7% τον Ιούλιο (β΄ τρίμηνο 2011: -10,2%, δ΄ τρίμηνο 2010: -11,8%).

Ο ρυθμός αυτός, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους διαμορφώνεται σε αρνητικό επίπεδο, παρέμεινε χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό στη ζώνη του ευρώ και μάλιστα η διαφορά μεταξύ των δύο ρυθμών ήταν διψήφια σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Η μείωση του νομισματικού μεγέθους Μ3 στην Ελλάδα
, το οποίο σχεδόν στο σύνολό του περιλαμβάνει καταθέσεις, συνδέεται κυρίως με την έντονη υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας της οποίας τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις κατέφυγαν στις καταθέσεις τους, προκειμένου να καλύψουν καταναλωτικές ή λειτουργικές δαπάνες.

Παράλληλα, η πτώση του νομισματικού μεγέθους Μ3 ενισχύθηκε σημαντικά από την αυξημένη αβεβαιότητα μερίδας των αποταμιευτών, η οποία οδήγησε στη μετακίνηση αποταμιευτικών κεφαλαίων προς τοποθετήσεις στο εξωτερικό, τραπεζογραμμάτια ή χρυσές λίρες.

Χορηγήσεις

Σε αρνητικό επίπεδο (-1,2%) βρέθηκε τον Ιούλιο εφέτος, σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες- αγρότες- ατομικές επιχειρήσεις και ιδιώτες- ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο
, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη χειροτέρευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος- καθώς η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί-, αλλά και το κλίμα της αρνητικής ψυχολογίας στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Από την πλευρά της προσφοράς δανείων, βασικοί παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στην παροχή πιστώσεων, ήταν οι ιδιαίτερα αυξημένες πιέσεις στη ρευστότητα των τραπεζών, λόγω των δυσκολιών που οι τελευταίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ως προς την άντληση χρηματοδοτικών πόρων από εξωτερικές πηγές, και η άνοδος του ποσοστού των επισφαλών δανείων και του πιστωτικού κινδύνου, λόγω της εξασθένησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, αρνητική επίδραση στην προσφορά πιστώσεων ασκούν η αβεβαιότητα των τραπεζών σχετικά με τη σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος κατά τα επόμενα έτη και η αύξηση της "αποστροφής τους προς τον κίνδυνο".

Από την πλευρά της ζήτησης, η διάθεση αλλά και η δυνατότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για περαιτέρω δανεισμό, επηρεάστηκε αρνητικά από την ένταση της ύφεσης και την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης.

Μείωση ελλείμματος

Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι τα μέτρα που θα έχουν άμεση επίπτωση στη μείωση του ελλείμματος και στη δυναμική του χρέους στο τελευταίο τρίμηνο του 2011, είναι η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στον δημόσιο τομέα, η διεύρυνση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας στο σύνολο του δημόσιου τομέα και η υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Η δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης για το 2012, βασίζεται στους εξής βασικούς πυλώνες:


* εφαρμογή Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015,

* συνέχιση της εφαρμογής διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών,

* βελτίωση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος,

* επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου,

* περαιτέρω αναδιάρθρωση των φορέων του Δημοσίου (συγχωνεύσεις- καταργήσεις).

Διαβάστε επίσης:

Powered by TUODY Software