Διαστρέμματα του αστραγάλου: Πως αντιμετωπίζονται;

Διαστρέμματα του αστραγάλου: Πως αντιμετωπίζονται;

Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής αποτελούν την συχνότερη συνδεσμική κάκωση των αθλητών και γενικότερα των αθλουμένων. Οι συνδεσμικές αυτές κακώσεις είναι γνωστές ως «διαστρέμματα του αστραγάλου». Τα αθλήματα που συνήθως συμβαίνουν τέτοιοι τραυματισμοί είναι η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο και ο στίβος.

Η αυξημένη συχνότητα με την οποία συμβαίνουν τα διαστρέμματα και η απουσία οστικής βλάβης (κάταγμα) μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή εκτίμηση της σοβαρότητας των κακώσεων αυτών. Η ελλιπής αυτή εκτίμηση ή και η λανθασμένη αντιμετώπιση ενός διαστρέμματος μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα τη μόνιμη δυσλειτουργία των τραυματισμένων συνδέσμων και την εγκατάσταση αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Ποιοι σύνδεσμοι τραυματίζονται;

Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής αφορούν είτε την έξω πλευρά είτε την έσω πλευρά της άρθρωσης...

Η έξω πλευρά της ποδοκνημικής τραυματίζεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα (85%) απ' ότι η έσω πλευρά (15%). Στην έξω πλευρά συναντάμε τρεις συνδέσμους:  τον πρόσθιο περονο-αστραγαλικό, τον πτέρνο-περονιαίο και τον οπίσθιο – περονο-αστραγαλικό.

Ο πλέον συχνά τραυματιζόμενος σύνδεσμος της έξω πλευράς είναι ο πρόσθιος περονο-αστραγαλικός σε ποσοστό 75%. Στην έσω πλευρά της ποδοκνημικής συναντάμε τον Δελτοειδή σύνδεσμο.

Πως αξιολογούνται οι συνδεσμικές κακώσεις;

Ο ορθοπαιδικός πρέπει να κάνει κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο και σε κάποιες περιπτώσεις μαγνητική τομογραφία για να ολοκληρώσει τη διάγνωση και να ταξινομήσει την συνδεσμική βλάβη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 5ης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ

www.sportsorthopaedics.gr

Email: sportdoc@otenet.gr

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software