Στα 21 ευρώ η εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες

Στα 21 ευρώ η εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες

Στα 21 ευρώ ανά στρέμμα ορίζεται η ενίσχυση για την εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων, αφετέρου στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης παρουσίας φυτοπροστατευτικών στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, ειδικότερα για δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια. Δικαιούχοι του μέτρου είναι είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα, είτε ομάδες φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Για την υποβολή της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018.

Τα αγροτεμάχια που θα δύναται να ενταχθούν στην 1η Πρόσκληση της Δράσης θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία έναρξης αυτών θα ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Powered by TUODY Software