Αδιόριστοι του ΑΣΕΠ σε 2.000 κενές θέσεις το 2015

Άρχισε η διαδικασία καταγραφής και επικαιροποιησης των στοιχείων των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ για τις περίπου 2000 κενές θέσεις που υπολείπονται για το 2015 ή για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του www.asep.gr.

ΑΣΕΠ: Καταγραφή αδιόριστων επιτυχόντων από το '09

Το ΑΣΕΠ καλεί τους αδιόριστους επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών να καταγράψουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο πλαίσιο προγραμματισμού των προσλήψεων που πρόκειται να διενεργηθούν έως το τέλος του 2016.

Πρόσκληση του ΑΣΕΠ για καταγραφή στοιχείων σε αδιόριστους

Το ΑΣΕΠ καλεί όσους περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από την ανεξάρτητη αρχή και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα να καταγράψουν/ επικαιροποιήσουν τα τρέχοντα στοιχεία και προσόντα τους.

Powered by TUODY Software