Μεγάλοι χορηγοί της εκστρατείας του Brexit προβλέπουν... Bremain

Δύο από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της καμπάνιας υπέρ του Brexit λένε πως τώρα πιστεύουν ότι το σχέδιο το οποίο στήριξαν εν τέλει θα εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην ΕΕ.

Πολιτικό χρήμα: Στο διαδίκτυο τα στοιχεία των χρηματοδοτών για ποσά άνω των 5 χιλ. ευρώ

"Πράσινο" φως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσιοποίηση των χρηματοδοτών των κομμάτων, για ποσά άνω των 5.000 ευρώ.

Powered by TUODY Software