Υποτροφίες για εκπαίδευση στον προγραμματισμό από την INTRASOFT International, στην Πάτρα

To Coding Hive είναι μία πρωτοβουλία στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε από την εταιρεία πληροφορικής INTRASOFT International, με σκοπό να παρέχει εντατική εκπαίδευση πάνω σε τεχνολογίες αιχμής στο χώρο του προγραμματισμού

Powered by TUODY Software