Υπ. Οικονομίας: Εγκύκλιος οδηγιών για συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη συμπλήρωση δεδομένων και για τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Powered by TUODY Software