Κι όμως... η Ινδία κολυμπάει στο χρυσάφι!

Κι όμως... η Ινδία κολυμπάει στο χρυσάφι!

 Η δίψα της Ινδίας για εισαγόμενο χρυσό είναι ακόρεστη. Η χώρα κατέχει την πρώτη θέση ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του πολύτιμου μετάλλου, ενώ τα αποθέματα χρυσού στην Ινδία αυξήθηκαν σε 607 τόνους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 από 598,60 τόνους το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Αυτό αναφέρεται στον επιχειρηματικό οδηγό για την Ινδία που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και αφορά στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις (www.agora.mfa.gr).

Στην ινδική κοινωνία, οι αποταμιεύσεις ενός ολόκληρου βίου ενδέχεται να ξοδεύονται σε πολυέξοδες γαμήλιες τελετές και 35- 50% του συνόλου των εξόδων του γάμου, κατευθύνεται στην αγορά χρυσού και κοσμημάτων, ενώ η δυνητικά μεγάλη, αλλά αδρανής πηγή, είναι ο χρυσός που βρίσκεται στους ναούς της Ινδίας. Υπολογίζεται ότι μόνον ο ναός Sree Padmanabhaswamy διαθέτει χρυσό αξίας άνω των 17 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την «Mecklai Financial», ο ναός του Τιρουπάτι διαθέτει χρυσό περίπου 1.700 τόνων. Η εκμετάλλευση του θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο περίπου 5% των εκτιμώμενων 30.000- 35.000 τόνων χρυσού της Ινδίας.

Στο μεταξύ, δεδομένων των απαγορευτικών εισαγωγικών δασμών, των κρατικών και τοπικών φόρων επί των αγορών χρυσού στην Ινδία και των αυστηρών κριτηρίων εισαγωγής της κυβέρνησης, το λαθρεμπόριο χρυσού στην Ινδία είναι ευρέως διαδεδομένο.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως σημειώνεται στον οδηγό ότι, «είναι ιδιαίτερα δημοφιλές το λαθρεμπόριο χρυσού στην Ινδία μέσω αέρος από το Ντουμπάι και το Λονδίνο, ακόμη και από το προσωπικό πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών».

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στον επιχειρηματικό οδηγό, εθιμικά, τα χρυσά κοσμήματα που δίνονται στη νύφη κατά τον γάμο αντανακλούν την  οικονομική και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας. Όπως τα γονίδια και τα γενετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, έτσι και ο χρυσός μεταδίδεται από «γενιά σε γενιά». Η αγορά χρυσού θεωρείται επένδυση και μπορεί να διασώσει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια κάποιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου χρυσού βρίσκεται στην Ινδία.

Η Ινδία διαθέτει την παλαιότερη και πιο μεγάλη αγορά χρυσού στον κόσμο, όπου η κατανάλωση συχνά προσεγγίζει τους 1.000 τόνους ετησίως. Σχεδόν όλη η ετήσια ζήτηση χρυσού της Ινδίας ικανοποιείται μέσω εισαγωγών. Οι εισαγωγές χρυσού και η κυβερνητική πολιτική ως προς τις εισαγωγές αποτελούν τους σημαντικότερους οδηγούς της δομής της ινδικής αγοράς χρυσού.

Οι τιμές λιανικής του χρυσού στη χώρα υπαγορεύονται από την εγχώρια ζήτηση, τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις αλλά και την τιμή του στη διεθνή αγορά.

Τα αποθέματα χρυσού στην Ινδία αυξήθηκαν σε 607 τόνους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 από 598,60 τόνους το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Τα αποθέματα χρυσού ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 457,86 τόνους από το 2000 έως το 2019, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των 607 τόνων το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Η αγορά χρυσού στην Ινδία

Ο χρυσός διατίθεται σε πολλές μορφές, κυρίως  σε κοσμήματα, σε ράβδους χρυσού και σε «ETF» (Exchange-Traded Fund). Οι πωλήσεις χρυσών κοσμημάτων κυριαρχούν στην Ινδία ιδίως κατά τη διάρκεια των γαμήλιων περιόδων και των μεγάλων «εορτών». Οι ράβδοι χρυσού αποτελούνται από καθαρό χρυσό και πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες, ενώ τα «ETF» χρυσού αποτελεί ένα είδος εμπορίου πρώτων υλών με διακυμάνσεις τιμών στη βάση προβλέψεων (price speculations) και λειτουργεί μέσω συμβολαίων  αγοραπωλησιών (contract purchases).

Ράβδοι χρυσού

Η εμπορία χρυσού αποτελεί τη βασική μορφή διαπραγμάτευσης. Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής χρυσού παγκοσμίως και η αγορά χρυσού στην Ινδία έχει πολλές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι μεγάλες ποσότητες εισαγωγών χρυσού της Ινδίας είχαν διαχρονικά ως αποτέλεσμα την αύξηση των περιορισμών, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Η αγορά αυτή παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένη και οι τιμές χρυσού ποικίλλουν σε σημαντικό βαθμό ανά τη χώρα. Η έλλειψη ενός κοινού δείκτη αναφοράς αποτελεί τον κύριο λόγο για την έλλειψη οργάνωσης στη συγκεκριμένη αγορά.

Χρυσά κοσμήματα

Η κοσμηματοποιία και η αγορά πολύτιμων λίθων της Ινδίας αποτελούν από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες «βιομηχανίες» της χώρας, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 15% (World Gold Consul). Ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη της βιομηχανίας κοσμημάτων οφείλεται στην εγχώρια κατανάλωση κατά τις γαμήλιες περιόδους, τις παραδοσιακές εορταστικές εποχές, όπως τους μουσώνες ή τις αποδόσεις των αγροτικών συγκομιδών.

Το κόστος του χρυσού μεταβάλλεται ανάλογα της ζήτησης των κοσμηματοπωλών και των εμπόρων λιανικής πώλησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι τιμές τείνουν να κορυφώνονται γύρω στον Ιανουάριο/ Φεβρουάριο, όταν η γαμήλια περίοδος είναι στο αποκορύφωμά της, καθώς επίσης και τον Οκτώβριο/ Νοέμβριο λόγω των μεγάλων ινδουιστικών γιορτών. Τα χρυσά κοσμήματα, όπως είναι αναμενόμενο, τιμολογούνται υψηλότερα από τις ράβδους χρυσού, καθώς περιλαμβάνουν την προστιθέμενη αξία διαφόρων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων κατασκευής. Βέβαια, η μεταπώληση χρυσών κοσμημάτων αποφέρει πάντοτε χαμηλότερες τιμές από την τιμή αγοράς τους.

Αίτια ζήτησης χρυσού

Αν και η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού επιβιώνει με περιορισμένα εισοδήματα, παρόλα αυτά οι Ινδοί βρίσκουν τρόπους να αγοράσουν χρυσό και να τον καταστήσουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, ανεξάρτητα από τις τιμές του στην πόλη τους. Ο χρυσός απολαμβάνει εκτίμησης, από το Δελχί ως το Τσενάι και από την Αχμενταμπάντ ως την Καλκούτα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ώθησαν τον χρυσό σε μια τέτοια θέση στην Ινδία:

 Θρησκευτικοί λόγοι: Ο χρυσός είναι αναπόσπαστο μέρος των θρησκευτικών τελετών στην Ινδία, ανεξάρτητα από τη θρησκεία. Είτε πρόκειται για τον Ινδουισμό, τον Σιχισμό, τον Ζαϊνισμό ή τον Χριστιανισμό, ο χρυσός κατέχει περίοπτη θέση σε όλες τις μεγάλες θρησκείες της χώρας. Οι αυξανόμενες τιμές δεν εμποδίζουν τους πιστούς να δωρίζουν χρυσά στολίδια σε ναούς, με κύριο παράδειγμα τον ναό Tirumala στο κρατίδιο του Andhra Pradesh, ο οποίος δέχεται δωρεές εκατοντάδων τόνων χρυσού σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από τις τιμές του χρυσού στη διεθνή αγορά. Αποτελεί κοινή συνήθεια για τους Ινδούς να αγοράζουν χρυσό για διαφορετικές θρησκευτικές συγκεντρώσεις και σε διαφορετικές περιστάσεις.

Οικογενειακά κειμήλια: Ο χρυσός αποτελεί μέρος κάθε ινδικού νοικοκυριού και θεωρείται από τους περισσότερους Ινδούς οικογενειακό κειμήλιο. Τα χρυσά κοσμήματα και τα «στολίδια» κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί «ζωντανή» η κληρονομιά της οικογένειας. Αποτελεί κοινό τόπο για τα περισσότερα νοικοκυριά να μεταφέρουν κοσμήματα από μητέρα σε νύφη κατά τους γάμους, ανεξάρτητα από γεγονότα όπως η αλλαγή στις τάσεις ή την αξία του σχεδιασμού. Οι γυναίκες δέχονται χρυσά κοσμήματα σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, με κάθε δώρο να παρουσιάζει ένα κοινωνικά σημαντικό γεγονός. Για παράδειγμα, τα δαχτυλίδια δωρίζονται κατά τη γέννηση, οι αλυσίδες στα γενέθλια, τα περιδέραια και τα βραχιόλια στους γάμους, κλπ. Συνεπώς ο χρυσός αποτελεί μέρος της παράδοσης και εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύτιμο κειμήλιο. Η «μεταφορά χρυσού» από τη μία γενιά στην άλλη, βοηθά τους ανθρώπους να εξοικονομήσουν χρήματα, ιδιαίτερα όταν παρατηρούνται αυξανόμενες τάσεις στις τιμές χρυσού.

Χρυσά Δώρα

Ο «δωροδοτικός χρυσός» θεωρείται ευοίωνος στην Ινδία, με τα χρυσά δώρα να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των τελετών. Τα δώρα χρυσού επιτρέπουν στους αποδέκτες να τον χρησιμοποιούν με γόνιμο τρόπο, καθώς δεν αποτελεί μόνο βασική πηγή χρημάτων αλλά θεωρείται και πηγή τύχης. Είναι σύνηθες κατά τη διάρκεια γάμων, οι νύφες να μεταφέρουν στα νέα σπίτια τους, πάνω στα ρούχα τους, τεράστιες ποσότητες χρυσού. Στην Ινδία ο χρυσός αποτελεί το καλύτερο δώρο, αναδεικνύοντας τόσο την αξία τού ατόμου που το λαμβάνει όσο και αυτού που το προσφέρει, υπογραμμίζοντας επίσης και την ευγενή πρόθεση. Ο χρυσός αποτελεί ένα συνηθισμένο δώρο για γενέθλια και γεννήσεις παιδιών ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες πόλεις και χωριά. Η δωρεά χρυσού στις γυναίκες, κατά τους γάμους τους, αναφέρεται ως «Stridhan», το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «ο πλούτος της γυναίκας». Τα κοσμήματα στην Ινδία είναι ουσιαστικά ο πλούτος της γυναίκας και αποτελούν αντανάκλαση της δύναμης και της αποφασιστικότητάς της.

Status Symbol

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο Status Symbol από τον χρυσό στην Ινδία. Σε μια κοινωνία με δισεκατομμύρια ανθρώπους, ο χρυσός είναι ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεχωρίσουν. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, ηθοποιοί, υπάλληλοι (κ.α.) όλοι αγαπούν να επιδεικνύουν τον χρυσό τους, προάγοντας εμμέσως την κοινωνική τους θέση. Ο χρυσός ανέκαθεν υπήρξε σύμβολο κοινωνικής θέσης στην Ινδία από την εποχή των μαχαραγιάδων και την βρετανική αποικιοκρατία ως και τη σημερινή ανεξάρτητη Ινδία. Όσο περισσότερο χρυσό διαθέτει κάποιος, τόσο περισσότερη δύναμη φαίνεται να έχει αποκτήσει, λόγω της δυνατότητας του να αγοράζει χρυσό παρά τις όποιες αυξανόμενες διεθνώς τιμές του.

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software